Syrianska tilldelas segern mot AIK med 3-0.

För några veckor sedan fick matchen Syrianska – AIK avbrytas. Orsaken var att pyrotekniska föremål kastades mot assisterande domaren men även mot bollkallarna. Nu har domen kommit.

Det har sedan matchen varit oklart om vem som egentligen kastade pjäsen som skadade linjedomaren. Enligt vissa källor kastades den in från Syrianskas sektion och enligt andra kom de t.o.m. utifrån arenan. Idag har Svenska Fotbollsförbundet offentliggjort sin utredning och sitt beslut om bestraffning.

Syrianska tilldelas segern med 3-0 samtidigt som AIK får böta 150 000 kronor.

Det här går bland annat att läsa i rapporten:
Ska någon av klubbarna ställas till ansvar för att matchen fick avbrytas?

Domaren bröt matchen av två skäl, dels att assisterande domaren PW skadats och dels händelserna på arenan, ”med flera smällare riktade mot bland annat läktaren”.

När det gäller det första skälet, har Disciplinnämnden som framgår av ovan under avsnitt a) funnit att det inte kan utredas varifrån det knallskott kastades som förorsakade PW:s skador. Ingen av klubbarna kan därför beläggas med ansvar i denna del. När det gäller domarens andra skäl för sitt beslut gör Disciplinnämnden följande bedömning.

Av tillgängligt filmmaterial framgår att det från den södra läktarsektionen (AIK:s) kastades knallskott – som ovan redovisats under avsnitt b) – i vart fall två stycken mot bollkallarna. Dessa knallskott hamnade omedelbart intill bollkallarna och de utgjorde en konkret och allvarlig fara för kroppsskada på pojkarna. Vidare framgår det av filmmaterialet att ett antal knallskott kastades från den södra läktaren (AIK:s) och i riktning mot den västra läktaren (Syrianska). På och vid denna läktarsektion fanns publik, ordningsvakter och polismän, som alla riskerade att skadas av knallskotten. Publiken på den västra läktaren fick fly från sina platser för att undkomma knallskotten. Beteende att kasta knallskotten mot och in i folksamlingarna på detta sätt måste betraktas som särskilt hänsynslöst och utgör påtaglig fara för personskada.

Av filmmaterialet är det inget som direkt utvisar att några pyrotekniska pjäser kastades från Syrianskas läktarsektioner.

Med hänvisning till det anförda finner Disciplinnämnden utrett att ansvaret för att matchen fick avbrytas vilar enbart på AIK. Med stöd av 2 kap 15.1 § i TB ska därför Syrianska tillerkännas segern i matchen med målskillnaden 3-0.

http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/tavling/namnder-och-kommitteer/disciplinnamnden/arkiv/tavling/disciplinnamnden/2011/beslut-i-svffs-disciplinnamnd-12-maj-2011/